امتداد این جاده تنها در اختیار توست! ممکن است دیگران در کنارت راه بروند، اما هیچکس نمی‌تواند به جای تو این راه را طی کند.
نظرسنجی

1- نحوه برخورد کارمندان فروش چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
2- اطلاع رسانی و پاسخگویی کارمندان در مورد تور و خدمات مورد درخواست چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
3- نحوه تحویل مدارک به مسافر چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
4- قیمت تور و خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
5- نحوه استقبال در فرودگاه و ترانسفر فرودگاهی چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
6- کیفیت هتل و سرویس دهی آن چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
7- برنامه ریزی و اجرای گشت ها چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
8- نحوه برخورد، برقراری ارتباط و پاسخگویی تور لیدر را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
9- میزان اطلاعات تور لیدر نسبت به کشور مقصد چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما:  
10- حس مسئولیت پذیری تور لیدر را چگونه ارزیابی میکنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دلیل انتخاب شما: